Home Progress
Acum, cea mai mare parte a proiectului este gata și majoritatea acțiunilor sunt deja finalizate – iată principalele rezultate.
Urmăriți link-urile pentru documente și postări video!

 

Activități cu caracter sociologic

Conservarea carnivorelor necesită un compromis între nevoile speciilor sălbatice şi activităţile antropice. Ca atare, proiectul LIFE EX-TRA a acordat o atenţie specială creării unui dialog între comunităţile locale şi autorităţi. Prin utilizarea metodelor sociologice de analiză au fost identificate cele mai importante probleme şi cele mai importante grupuri de interese din fiecare ţară. În timp ce în Italia problema principală în ariile protejate pare a fi sentimentul localnicilor că sunt  „nereprezentaţi de autorităţi”, în România cea mai urgentă problemă este realizarea unui sistem eficient şi concret de compensare a pagubelor. În Bulgaria s-a pus accentul pe rezolvarea situaţiilor conflictuale în cazurile în care urşii au atacat oameni. În Grecia problema principală a fost mitul reintroducerii animalelor sălbatice de către ONG-uri, mit ce persistă între crescătorii de animale şi vânători.

Pe baza rezultatelor acestor analize, au fost organizate 95 întâlniri individuale sau de grup cu diverşi factori implicaţi – comunităţi locale, reprezentanţi ai autorităţilor locale, crescători de animale, vânători, reprezentanţi ai statului etc.

În toate cele 4 ţări factorii implicaţi au realizat că acest proces iniţiat de autorităţi locale şi ONG-uri, este un proces continuu. Astfel s-a produs o îmbunătăţire a relaţiilor dintre autorităţi şi comunităţile locale. Efectul pozitiv al acestei schimbări asupra conservării carnivorelor se va extinde şi după finalul proiectului.

 

 

 

Activităţi ce privesc Dimensiunea Umană

Activităţi ce privesc Dimensiunea Umană

Monitorizarea urşilor şi a lupilor

Monitorizarea efectivelor de urs şi lup s-a derulat pe întreaga perioadă a proiectului. Tehnicile utilizate s-au bazat pe inventarierea urmelor, chemare, colectare de păr şi excremente pentru analize genetice şi amplasarea de camere foto. Rezultatele detaliate referitoare la distribuţia şi efectivele de carnivore în zonele proiectului se găsesc acum pe pagina de web.

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea urşilor şi a lupilor

Monitorizarea urşilor şi a lupilor

Monitorizarea și managementul ungulatelor

Numeroase studii au arătat că acolo unde populaţiile de ungulate s-au refăcut, pagubele produse de către lup animalelor domestice s-au redus. Ca atare, existenţa unor populaţii viguroase de ungulate este importantă pentru conservarea carnivorelor. În acest sens, în Italia şi România, în primul an de proiect s-a făcut o evaluare a densităţii populaţiilor de ungulate. Pe baza rezultatelor au fost programate activităţile de management. În Italia efectivele din parcurile naţionale Gran Sasso e Monti della Laga şi Monti Sibillini au fost mărite prin reintroducerea a 54 de exemplare de căprior, dinte care, la 20 de exempare le-au fost montate colare GPS pentru monitorizare. În aceleaşi zone au fost instalate repelente vizuale de-a lungul drumurilor pe o distanţă de 58 de km pentru a preveni coliziunea animalelor cu autovehiculele.

În România, pentru menţinerea efectivelor de ungulate s-au construit 24 de puncte de hrănire complementară şi 2 puncte de observare şi s-au organizat patrulări periodice pentru combaterea braconajului, una dintre cauzele principale ale mortalităţii carnivorelor.


 

 

Monitorizarea şi managementul efectivelor de ungulate

Monitorizarea pagubelor și training pentru veterinari

Toate pagubele produse de către carnivore animalelor domestice, livezilor şi culturilor agricole au fost înregistrate constant în baza de date. Prin compararea cu hărţile de distribuţie a carnivorelor s-a reuşit identificarea zonelor cu risc ridicat, în care trebue implementate măsuri de prevenire speciale.

În cei patru ani de proiect au fost organizate 10 sesiuni de instruire pentru tehnicieinii şi medicii veterinari referitor la identificarea cauzei morţii animalelor domestice şi la identificarea cazurilor de falsă prădare (pentru a stabili dacă se pot acorda de compensaţii) şi referitor la utilizarea metodelor de prevenire a pagubelor.

Şapte sesiuni au avut loc în Italia, unul în Bulgaria, unul în Grecia şi unul în România. Cursurile au fost apreciate, numărul participanţilor fiind totdeauna mai mare decât cel preconizat, acesta fiind şi motivul organizării unui număr mai mare de astfel de instruiri faţă de câte erau prevăzute iniţial. Sesiunile au fost coordonate şi conduse de medicul veterinar din echipa Parcului Naţional Gran Sasso e Monti della Laga. A fost realizat şi tradus în toate limbile proiectului un manual de identificare a cauzelor decesului animalelor domestice.

 

 

Monitorizarea daunelor şi instruirea medicilor veterinari

Sprijinirea folosirii metodelor de prevenție

Pentru a contribui efectiv la prevenirea pagubelor produse de lupi şi urşi au fost făcute următoarele intervenţii:

În Parcul Naţional Monti Sibillini au fost instalate 15 garduri electrice pentru protecţia animalelor domestice ceea ce a dus la o reducere cu 67% a pagubelor. Ca urmare a acestui rezultat pozitiv şi a aprecierii metodei de către crescătorii locali de animale, administraţia parcului a decis să cofinanţeze din fonduri proprii achiziţia a încă 16 astfel de garduri.

În România au fost donaţi 12 câini ciobăneşti (pui, în 6 perechi) la stânele din zona proiectului. Aceşti câini vor creşte iar puii rezultaţi vor fi donaţi altor ciobani din zonă.

În Bulgaria 90 de garduri electrice au fost distribuite pentru protejarea animalelor domestice şi stupilor de albine. Activitatea a avut un succes enorm printre fermieri şi crescători de animale. De asemenea, Ministerul Mediului şi Apelor (partener în proiect) a realizat că această metodă este mult mai ieftină decât plata compensaţiilor şi ca atare a achiziţionat din surse proprii încă 90 de astfel de garduri pe care le-a distribuit în zona proiectului.

Pe lângă simpla distribuire a instrumentelor de prevenire a pagubelor, proiectul a urmărit de asemenea încurajarea fermierilor în utilizarea căinilor ciobăneşti de rasă independent de proiect, pentru a se asigura că această metodă va continua şi după finalizarea acestuia. Ca atare, în Italia, parcurile naţionale Gran Sasso e Monti della Laga şi Monti Sibillini au stabilit o relaţie fructuoasă cu o asociaţie locală de crescători de câini, împreună cu care promovează intens utilizarea câinilor ciobăneşti de rasă, instruieşte crescătorii de animale în ceea ce priveşte utilizarea unor astfel de câini şi alegerea unor câini de calitate superioară. Până în prezent această asociere a coordonat schimbul a 61 de câini între crescătorii din zonă.

În Grecia, o reţea de câini ciobăneşti a fost realizată cu ajutorul proiectului LIFE PINDOS/GREVENA (LIFE07NAT/GR/000291). Acest lucru a fost posibil prin realizarea unui centru de reproducere pentru câini ciobăneşti, derularea unor activităţi de informare pentru crescătorii de animale precum şi prin intermediul unui schimb de 30 de câini între crescătorii din zonă. În luna mai a anului 2012, a fost organizat un seminar pentru discutarea utilizării câinilor ciobăneşti ca instrument eficient de prevenire a pagubelor. Acest seminar a reprezentat o bună ocazie pentru a realiza un schimb de experienţă între specialiştii implicaţi în proiectul LIFE COEX şi cei din proiectul EX-TRA.

În România, a fost derulată o campanie de informare pentru crescătorii de animale din zona proiectului şi a fost stabilită o relaţie directă între aceştia şi asociaţia crescătorilor de câini ciobăneşti din rasa Carpatin. Aceste acţiuni vor uşura în viitor nu doar achiziţionarea unor câini de rasă, specializaţi pentru paza animalelor dar şi transferul de expertiză în ceea ce priveşte creşterea şi dresarea acestor câini.


 

 

 

 

 

Susţinerea folosirii metodelor de prevenire
Susţinerea folosirii metodelor de prevenire
Susţinerea folosirii metodelor de prevenire

Echipe de intervenție pentru urs (BET)

În toate ţările implicate în proiect a fost introdus conceptul de Echipe de intervenţie pentru urs cu scopul de a rezolva prompt şi eficient situaţiile conflictuale apărute. După un instructaj iniţial, fiecare ţară a dezvoltat propriul său protocol referitor la acest subiect, ca bază pentru intervenţii. Echipe specailizate şi dotate cu tehnica necesară sunt pregătite să intervină prompt în cazul unei situaţii conflictuale.

În Italia, parcurile naţionlae implicate în proiect nu au o populaţie stabilă de urs. Ca atare, echipa de intervenţie BET a fost înfiinţată preventiv, pentru a exista instrumentul necesar şi expertiza în domeniu în cazul apariţiei în viitor a unor situaţii conflictuale. Pe parcursul implementării activităţii, în România au fost 34 de intervenţii ale echipei ICAS Braşov care au implicat un număr de 56 urşi, în Grecia 30 de intervenţii iar în Bulgaria 52. Fără aceste intervenţii, în majoritatea cazurilor animalele implicate ar fi murit fie datorită capcanelor fie datorită conflictului cu omul. Ca atare, proiectul a avut un impact deosebit de important în salvarea urşilor. Intervenţiile BET continuă în prezent pe bază de autofinanţare reprezentând un instrument important în protecţia urşilor.

 

 

 

 

Echipe de Urgenţă pentru Urşi (BET)

Activităţi de conştientizare publică

Pe parcursul implementării proiectului au fost derulate activităţi de conştientizare şi diseminare. Au fost produse broşuri, postere şi un Cd cu informaţii despre lupi, urşi, câini ciobăneşti şi garduri electrice. Aceste materiale au fost distribuite în şcoli, instituţii publice, la târguri şi la întâlnirile cu factorii interesaţi. Toate materiele produse sunt disponibile în format electronic pe pagina weba proiectului. Activităţile proiectului au fost prezentate la peste 20 de întâlniri publice şi târguri la care au participat în total câteva mii de persoane. Rezultatele proiectului au fost deasemenea prezentate la diverse simpozioane în ţările implicate.

Conferinţa finală a fost organizată în Italia, în Parcul Naţional Gran Sasso (10-12 octombrie 2012). Subiectul principal a fost schimbul de experienţă în ceea ce priveşte cele mai bune practici în managementul participativ. Au participat peste 100 de participanţi din 16 ţări, iar discuţiile au acoperit diverse părţi ale lumii.

Caracterul internaţional al proiectului a permis un schimb intens de experienţă între ţările partenere. În total au fost organizate 19 vizite prin care membrii fiecărei echipe au avut şansa să înveţe modul în care sunt abordate şi cum pot fi soluţionate probleme specifice managementului carnivorelor mari în celelalte ţări partenere.

 

Click aici pentru a vedea un extras foto cu activitățile proiectului.