Home Programul LIFE

LIFE

In 1992, dupa ce au fost adoptate cele doua directive comunitare importante (79/209/EEC – Directiva Pasari si 92/43/EEC – Directiva Habitate), a fost, de asemenea, creat un instrument financiar numit LIFE (Regulamentul EEC 1973). Scopul acestui instrument este sa contribuie la nivel european la elaborarea si implementarea politicilor comunitare in domeniile legate de mediu si legislatia de mediu. Programul LIFE este singura forma de finantare la nivel comunitar care este dedicata exclusiv conservarii mediului, prin care au fost realizate peste 1000 de proiecte in cadrul a trei programe diferite: LIFE I din 1992 in 1995, LIFE II din 1995 in 2000 si LIFE III din 2000 in 2006.
In iulie 2007 a fost lansat programul LIFE+ care are un buget de 2 413 milioane de EURO pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013. Acest program contine trei directii de actiune:

  • LIFE Natura si Biodiversitate: urmareste implementarea politicilor si a legislaltiei comunitare in domeniile legate de natura si biodiversitate, in mod particular a Directivelor 79/409/EEC si 92/43/EEC, precum si sa sustina dezvoltarea si implementarea adecvata a Retelei Natura 2000
  • LIFE Informare si Comunicare: ofera finantare pentru proiectele care distribuie informatia despre aspectele legate de mediu, printre care mentionam schimbarile climatice si conservarea. De asemenea, sunt finantate proiectele care contribuie la campaniile de informare legate de prevenirea incendiilor in ecosistemele forestiere si campaniile de training.
  • LIFE Politici de Mediu si Guvernrare: sustine proiectele tehnologice care ofera beneficii de mediu semnificative, ca de exemplu procesele care urmaresc imbunatatirea eficientei. De asemenea, sunt sustinute financiar proiectele care ajuta la imbunatatirea implementarii legislatiei de mediu a Uniunii Europene, cele care creaza baza de cunistiinte legate de politicile de mediu si care dezvolta sursele de informare legate de mediu prin activitati de monitoring (inclusiv monitoring forestier).

LINK: http://ec.europa.eu/environment/life/

 

NATURA 2000

Reteaua Natura 2000 este principalul instrument al Uniunii Europene pentru conservarea biodiversitatii. Este o retea ecologica dezvoltata pe intreg teritoriul Uniunii Europene, pe baza Directivelor Habitate si Pasari, urmarind sa asigure conservarea pe termen lung a habitatelor naturale si a speciilor rare de flora si fauna la nivel comunitar.

LINK: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm