Home Дейности
 Повечето от дейностите по проект LIFE EX-TRA се извършиха в цялата зона на проекта, като има такива, които бяха специфични за дадени зони и в тези случаи техническите и методологични детайли са съобразени с местни и национални нужди.
В Италия проекта засегна мечките и вълците в двата Национални Парка в Централна Италия, докато в НП Апенино Тоско-Емилиано проекта беше насочен само към вълците тъй като мечките не се срещат в района. В Румъния се засегнаха както мечките, така и вълците.
За България и Гърция вълкът е ловен обект (в Гърция – под 45тия паралел) и затова не бяха включени във финансирането на Проекта. Затова в тези страни Проекта засегна само мечките. Мониторинга на присъствието на мечки и вълци и на щетите, който те причиняват беше база за много управленски действия както по време на проекта така и след неговото завършване.
Проучването относно стейкхолърите и тяхното отношение, и очаквания е неизменна, фундаментална част отнасяща се за всички страни-участници. Тази задача се пое от конкретна група съставена от представители от Италия, Румъния, България и Гърция. На базата на резултатите от последващата дискусия, групата реши по какъв начин директно да въвлече заинтересованите страни в работния процес и взимането на решенията.
Бяха разпространени пастирски кучета и електрически огради за предотвратяване на щети причинени от едри хищници. За справяне с потенциални проблемни мечки се сформираха Екип (Групи) за бързо реагиране (ГБР). Това са екипи от обучени хора, които биват виквани да се намесват в проблемни ситуации. Дейноста и правата им се регулират с правилник.
Основна част от проекта бе обмяната на опит и действия за обмен на най-добри практики между партньорите. В частност, се организираха поредица от курсове и семинари за да обучат персонала на техники и правила за анализ на щетите причинени от едри хищници.
Също така важна част от Проекта за всички страни беше разпространяването на информация за Проекта, за вълците и мечките, и относно начините за най-пълноценно взаимно съществуване.

 

Credits: Annette Mertens

 

Credits: Paolo Forconi

 

Credits: Annette Mertens