Home Δράσεις Ελλάδα
Οι κυριότερες δράσεις που θα υλοποιηθούν στην ελληνική περιοχή του προγράμματος περιλαμβάνουν:
  •   Ανάλυση των άμεσα ενδιαφερόμενων (stakeholder): Η συνολική προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η Καλλιστώ στο πλαίσιο της ανάλυσης των άμεσα ενδιαφερόμενων βασίζεται στο δυναμικό ρόλο που διαδραματίζουν αυτές οι ομάδες και στην ανάλυση του κοινωνικού δικτύου, καθώς και στο εργαλείο για εναλλακτική επίλυση των συγκρουόμενων συμφερόντων. Η ελληνική εκδοχή της φόρμας που θα χρησιμοποιηθεί αποτελεί μια αποδεκτή προσέγγιση και θα καθορίσει συγκεκριμένες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος για τις Ελληνικές προστατευόμενες περιοχές, την ανάγκη για την υλοποίηση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης μεταξύ των άμεσα ενδιαφερόμενων (stakeholder), αλλά και μεταξύ των ομάδων τους, ώστε να επιτευχθεί συναίνεση για το ζήτημα της διαχείρισης των μεγάλων σαρκοφάγων.
  •   Ανάλυση των στάσεων για τη συνύπαρξη με τα μεγάλα σαρκοφάγα: Θα διεξαχθούν δημοσκοπήσεις γνώμης ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες ομάδες χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια προσαρμοσμένα στις ελληνικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες. Το ερωτηματολόγιο θα αποτελείται από διαφορετικά μέρη όπως: μια δραστηριότητα για τη συσχέτιση λέξεων με τα είδη-στόχους (1), η γνώση και τα πιστεύω των ερωτώμενων για τα είδη-στόχους (2), η γνώση και τα πιστεύω των ερωτώμενων για τις ζημιές που προκαλούνται από τα είδη-στόχους (3) καθώς και τα μέτρα πρόληψης ζημιών (4), έρευνα για τυχόν συναντήσεις με τα είδη-στόχους (5), κοινωνικά δίκτυα που ασχολούνται με τα είδη-στόχους (6), εκτίμηση της συναίνεσης στη συμμετοχή για τη διατήρηση των ειδών-στόχο (7) καθώς και οικονομική υποστήριξη για τα προγράμματα αποζημιώσεων που αφορούν στα είδη-στόχους (8), το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ του δείγματος (9).
  •   Προκαταρκτική αξιολόγηση των ζημιών: Στην Ελλάδα, η Καλλιστώ χρησιμοποιεί τόσο έρευνα με ερωτηματολόγια (μοίρασμα ερωτηματολογίου μέσω συνεντεύξεων και επισκέψεων στους κτηνοτρόφους) όσο και συλλογή δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές (Οργανισμός Γεωργικών και Αγροτικών Ασφαλίσεων, ο ΕΛΓΑ (Ελληνικές Γεωργικές Αποζημιώσεις) κρατάει συστηματικά αρχεία για όλες τις δηλωμένες και τις αποζημιωθείσες περιπτώσεις ζημιών από αρκούδα σε εθνικό επίπεδο).
  •   Αξιολόγηση της κατανομής και των αριθμών της αρκούδας: Συστηματική καταγραφή των σημαδιών παρουσίας και δραστηριότητας της αρκούδας όπως κόπρανα, ίχνη, σημάδεμα δέντρων και παρουσίας θηλυκών και μικρών. Επίσης, οι περιπτώσεις θανάτωσης θα ερευνηθούν δεόντως.
  •   Διαβούλευση των άμεσα ενδιαφερόμενων (stakeholder) και εμπλοκή τους: Οργάνωση εργαστηρίων (workshops) με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλες τις ομάδες άμεσα ενδιαφερόμενων (stakeholder), ένα μικρό γραφείο για το πρόγραμμα λειτουργεί μέσα στις εγκαταστάσεις της τοπικής Αναπτυξιακής Εταιρίας «ΚΕΝΑΚΑΠ».
  •   Ανάπτυξη δικτύου εκτροφέων σκυλιών φύλαξης και κτηνοτρόφων: Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει να υποστηρίξει οικονομικά τη χρήση αποδοτικών σκυλιών φύλαξης (ελληνικός ποιμενικός). Αυτό περιλαμβάνεται και στα νέα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα για την περίοδο 2007-2013. Η εφαρμογή αυτής της δράσης στην Ελλάδα θα λειτουργήσει προκαταρκτικά για την επιτυχή εφαρμογή των ανάλογων αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων στο μέλλον.
  •   Λειτουργία Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα: Στην Ελλάδα η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα αποτελείται από τέσσερα μέλη, μία κτηνίατρο, έναν βοηθό κτηνιάτρου και δύο ειδικούς για την αρκούδα. Λειτουργεί μοιραζόμενη τεχνικούς και οικονομικούς πόρους με ένα άλλο LIFE+ πρόγραμμα (PINDOS/GREVENA - LIFE07 NAT/GR/000291) στο οποίο επίσης συμμετέχει η Καλλιστώ. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται παράλληλα στο Ν. Γρεβενών. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο περιοχές μελέτης επιτρέπει τη λειτουργία μιας ομάδας και στις δύο περιοχές, γεγονός που αποφέρει το μέγιστο συνδυασμό αναφορικά με το κόστος/όφελος και μια ξεκάθαρη συνέργεια μεταξύ των δύο προγραμμάτων. Η ελληνική Ομάδα στο πρόγραμμα LIFE EX-TRA λειτουργεί με μηδενικό κόστος προσωπικού.
  •   Καμπάνιες ευαισθητοποίησης κοινού: Θα οργανωθεί ενημερωτική καμπάνια αναφορικά με τις βέλτιστες διαχειριστικές τεχνικές που θα στοχεύει στις ανάλογες ομάδες άμεσα ενδιαφερόμενων (stakeholder) εντός των περιοχών-στόχων, ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους και στους γεωργούς. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί δύο φορές (2010 και 2012) στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης «AGROTICA» που αφορά επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα. Η Καλλιστώ θα συμμετέχει στην έκθεση με ειδικό περίπτερο. Το περιεχόμενο θα αφορά στα ειδικά σκυλιά φύλαξης και στις ηλεκτροφόρες περιφράξεις ως εργαλεία για την αποφυγή ζημιών και θα υπάρχουν ειδικά πόστερ για τα μεγάλα σαρκοφάγα, τη διαχείρισή τους και τη συνύπαρξη με τον αγροτικό κόσμο. Επιπλέον, θα οργανωθούν έξι συναντήσεις για επιχειρηματίες αγρότες με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στους επιχειρηματίες αγρότες και τους ειδικούς για τη συμβίωση.
Credits: Armin Riegler

 

Credits: Armin Riegler

 

Credits: Callisto

 

Credits: Iliana Bousiaki

 

Credits: Callisto

 

Credits: Fotis Anastasiadis