Home Какво е EX-TRA?

Проектът LIFE EX-TRA (за пренос на опит) „Подобряване на условията за едрите хищници – трансфер на най-добрите практики”, е инициатива изпълнявана в четири държави и съфинансирана от Еврпейската комисия в рамките на програмата LIFE+. Целта на проекта е обмен на опит между различни държави от югоизточна Европа (Румъния, България и Гърция) и три защитени териториии в Италия, за да се увеличи познанието за най-добрите практики за опазването на вълците и мечките. На практика проекта се стерми да подобри отношението и знанието на всички заинтересовани страни въвлечени във фундаменталните аспекти на опазването на едрите хищници като: биология, екология, поведение, взаимодействие с други биологични видове, управление на конфликти и въвличане на различни заинтересовани групи.
Идеята на проекта е доразвита от опита получен в рамките на предишния проект LIFE COEX (www.life-coex.net) “Подобряване на взаимното съществуване на едрите хищници и земеделието в Европа” (LIFE04NAT/IT/000144), който продължи от 2004 до 2008 година.
Този проект вложи значителни усилия и натрупа значителен опит в превенцията на щети нанесени на домашните животни, чрез опити да се разберат нуждите на фермерите и чрез разпространяване на методи за ефективна защита, като електрически огради и кучета-пазачи.
Проект LIFE EX-TRA цели обмен на добри практики в новоразвити райони и споделяне на опита натрупан от международните партньори. В тази връзка придобивката за Италианските партньори в работата с румънските, българските и гръцките си колеги ще е, че в техните държави популациите на хищници са многочислени и познанията по управление се характеризират със специфичност за всеки район. Водещ бенифициент на проекта е Национален Парк „Гран Сасо и Монти дела Лага”, Италия Партньори са:

  • За Италия: Национален Парк „Монти Сибилини” и Национален Парк „Апенино Тоско-Емилиано”
  • Румъния: Факултет по горско стопанство, Университет на Брашов, Румъния
  • България: НПО „Сдружение за Дива Природа – Балкани” и Министерство на Околната Среда и Водите
  • Гърция: КАЛИСТО – Сдружение за опазване на дивата природа (НПО).

Проекта ще протече в следните райони:

  • Италия: Територията на Национален ПаркГран Сасо и Монти дела Лага” (IT7110202, IT7110209, IT7120213, IT7120201, IT7130024, IT6020025, IT6020002, IT5340007, IT5340008, IT5340009, IT5340010, IT5340012, IT5340018), Национален ПаркМонти Сибилини” (IT5330001, IT5330002, IT5340019, IT5330005, IT5330017, IT5330003, IT5330004, IT5340020, IT5330006, IT5340016, IT5330007, IT5340017, IT5340014, IT5340012, IT5330023, IT5330008, IT5340013, IT5210059, IT5210052, IT5210051, IT5210046), Национален ПаркАпенино Тоско-Емилиано” (IT5120002, IT5110003,IT5110005; IT5110002, IT5120001, IT5110004, IT5120003, IT4020004, IT4020005, IT4030001, IT4030002, IT4030003, IT4030004, IT4030005, IT4030006, IT4030008)
  • Румъния: Херкулиан (Herculian ROSCI0091) – Натура 2000 сайт за едри хищници; Далникхълмиста местност с висока плътност на едри хищници и значителна паша на домашни животни; Сакелетипично планинско местообитание на едри хищници, частично включено в два Натура 2000 сайта (ROSCI0038 Ciucas and ROSCI0195 Piatra Mare)
  • България: Средни и Западни Родопи (BG0001031 и BG0001030), Национален ПаркПирин” (BG0000209), Национален ПаркЦентрален Балкан” (BG0000494), Национален ПаркРила” (BG0000495)
  • Гърция: три Натура 2000 сайта намиращи се в Тесали, Префектура Трикала: GR1440001 “Aspropotamos” (22 853 Ha), GR1440002 – “Kerketion Oros (Koziakas)” (45 000 Ha), и GR1440003 – “Antichasia Ori – Meteora” (56 136 Ha).
Credits: Annette Mertens

 

Credits: Umberto Di Nicola - PNGSL Archive

 

Credits: George Predoiu

 

Credits: Constantinos Godes

 

The LIFE COEX Project Logo

 

The LIFE Programme Logo